CARNET Bandwidth Metar

CARNET Bandwidth Metar je mjerač namijenjen prvenstveno korisnicima CARNET-ove mreže. Njime korisnici mogu izmjeriti1 brzinu prijenosa korisnih podataka do i od CARNET-ove mreže.

Rezultati mjerenja brzine variraju i ovise i o internetskom pregledniku koji koristite. Preporučujemo Firefox preglednik.

Rezultati variraju i ovisno o tome koliko korisnika koristi mrežu, vrsti vaše pristupne mreže, što vaše računalo radi u pozadini, koliko su opterećeni naši poslužitelji i sl. Stoga prije mjerenja zatvorite sve tabove osim ovoga!

Ovaj mjerač mjeri brzinu prijenosa samo korisniku korisnih podataka2 bez protokolskih dodataka, a ne cjelokupnu brzinu veze prema Internetu. Stoga će izmjerene vrijednosti uvijek biti nešto manje od nazivnih vrijednosti koje objavljuju vaši izravni pružatelji pristupa Internetu.

CARNET Bandwidth Metar služi isključivo za osobnu upotrebu i u druge svrhe se ne može koristiti. Pridržavamo pravo ograničavanja pristupa korisnicima komercijalnih pružatelja usluge pristupa Internetu.

Alat je dostupan na tri načina: http, https i http:8080. U slučaju poteškoća s mjerenjima pokušajte pristupiti alatu na sva tri načina dok mjerenja ne uspiju.

Za mjerenje brzine na vezama velikih brzina koristite alat LiveBWM!

1mjerenje
2korisni podaci