Pročitajte prije mjerenja

CARNET Bandwidth Metar je mjerač namijenjen prvenstveno korisnicima CARNET-ove mreže. Njime korisnici mogu izmjeriti1 brzinu prijenosa korisnih podataka do i od CARNET-ove mreže.

Ovaj mjerač mjeri brzinu prijenosa samo korisniku korisnih podataka2 bez protokolskih dodataka, a ne cjelokupnu brzinu veze prema Internetu. Stoga će izmjerene vrijednosti uvijek biti nešto manje od nazivnih vrijednosti koje objavljuju vaši izravni pružatelji pristupa Internetu.

CARNET Bandwidth Metar služi isključivo za osobnu upotrebu i u druge svrhe se ne može koristiti. Pridržavamo pravo ograničavanja pristupa korisnicima komercijalnih pružatelja usluge pristupa Internetu.

Alat je dostupan na tri načina: http, https i http:8080. U slučaju poteškoća s mjerenjima pokušajte pristupiti alatu na sva tri načina dok mjerenja ne uspiju.

Rezultati mjerenja brzine variraju i ovise o:
- internetskom pregledniku koji koristite, preporučujemo Firefox preglednik
- jačini i opterećenosti vašeg računala, stoga prije mjerenja zatvorite sve ostale tabove i prozore
- vrsti vaše pristupne mreže i njenoj opterećenosti
- broju korisnika koji koriste mrežu
- opterećenosti naših poslužitelja i sl.

Za mjerenje brzine na vezama većih brzina (>100Mbit/s) koristite alat LiveBWM!

1mjerenje
2korisni podaci